hit
counter
Lokaty długoterminowe: ranking, kalkulator, oprocentowanie 2017

1

lokata online Iopen finance
Doradca bezpłatnie pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę

2

lokata online toyota bank
gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania
Oprocentowanie stałe 2,5% w skali roku
od 3000 zł

3

lokata online getin bank
gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania
Oprocentowanie stałe 3,0% w skali roku
od 1000 do 20 000 zł
x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Lokaty długoterminowe

Lokata terminowa jest to umowa między bankiem, a klientem odnośnie lokowania wkładu pieniężnego zawarta na czas określony. Nakłada ona na bank obowiązek wypłacenia kapitału wraz z odsetkami na koniec trwania umowy. Klient natomiast zobowiązuje się dany wkład pozostawić na lokacie do umówionego terminu. Podjęcie środków przed terminem powoduje konsekwencje dla klienta, najczęściej w postaci utraty części, bądź całości zgromadzonych odsetek.

Ze względu na czas trwania lokaty dzielimy na krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przez pojęcie lokata długoterminowa należy rozumieć lokaty zakładane na okres powyżej 12 miesięcy. Na rynku bankowym dostępny jest szeroki wachlarz lokat długoterminowych. Wybierając lokatę dla siebie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na oprocentowanie lokaty oraz czas jej trwania. Istotne jest wysokość oprocentowania oraz częstotliwość kapitalizacji lokaty oraz czy bank odsetki dopisuje do kapitału czy też przekazuje na nieoprocentowany rachunek. Wybierając lokatę zwróćmy również uwagę na dodatkowe opłaty związane z jej złożeniem.

Oprocentowanie lokat długoterminowych

Oprocentowanie lokat długoterminowych jest często wyższe niż krótkoterminowych. Wynika to z faktu, że banki potrzebują kapitału na akcje kredytowe i chcąc go zdobyć muszą przyciągać klientów (kapitał) wyższym oprocentowaniem lokat. Ponadto zerwanie lokaty terminowej wiąże się z kosztami dla klienta w postaci utraconych odsetek, dlatego bank ma większa gwarancję że będzie mógł dysponować powierzonymi środkami przez cały okres trwania umowy. Oprocentowanie jest jednak uzależnione od wysokości stóp procentowych, których wysokość zależy z kolei od inflacji. Jeśli banki spodziewają się, że inflacja będzie rosła, albo pozostanie mniej więcej bez zmian, wówczas są skłonne zapłacić za długoterminowe lokaty nieco więcej niż za krótkoterminowe.

Oprocentowanie lokat długoterminowych może być stałe lub zmienne. W przypadku lokaty o stałym oprocentowaniu przez cały czas trwania umowy jest ono niezmienne, bank bez względu na to co dzieje się z inflacją i stopami procentowymi, nie może go zmienić. W przypadku tych lokat z góry wiemy jaki osiągniemy zysk. Oprocentowanie lokat długoterminowych ze zmiennym oprocentowaniem bank ustala raz na jakiś czas, np. kwartalnie. Zależy ono od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Kolejnym istotnym czynnikiem opłacalności lokaty terminowej jest kapitalizacja odsetek, czyli okres po jakim kwota odsetek jest dopisywana przez bank do lokaty. Generalnie im częstsza kapitalizacja tym lepiej dla klienta. Kapitalizacja może być naliczana codziennie, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie.

Dla kogo lokaty długoterminowe?

Decydując się na założenie lokaty terminowej musimy wziąć pod uwagę kiedy środki będą nam potrzebne. Lokaty długoterminowe przeznaczone są dla osób, które wiedzą że lokowane w banku środki nie będą im potrzebne przez najbliższy rok lub kilka lat. Lokata długoterminowa to większe wyrzeczenie ze strony klienta ponieważ zobowiązuje się pozostawić pieniądze na lokacie przez dłuższy czas.